Orimattilan Startti-Center ry tarjoaa työsuorituksia ja työvoimaa yrityksille, yhteisöille ja yksityisille erilaisissa palvelu-, tuote-, ja alihankintatehtävissä.

Tuotamme välityömarkkinoiden työpaikkoja työnhakijoille. Välityömarkkinoilla tarkoitetaan avoimien työmarkkinoiden ja työttömyyden välissä olevaa työskentelyä.

Tavoitteena on ylläpitää ammatillista osaamista ja valmiutta palata avoimille työmarkkinoille.


Toiminta periaatteet:
Asiakaskeskeisyys: Ihmisarvon kunnioittaminen, yksillöllisten tarpeiden ja arvojen kunnioittaminen, itsenäisyyden tukeminen, henkilökohtaisen vastuun säilyttäminen asiakkaalla itsellään, asiakassuhteen luottamuksellisuuden säilyminen, läheisten ja perheen huomioiminen.

Oikeudenmukaisuus: Yhdenvertainen kohtelu, oikeuksien toteutuminen, syrjäytymisen ehkäiseminen.

Kollegiaalisuus: Ammatillisen tiedon kasvattaminen, konsultointi ja joustava avunsaanti, luottamus kunkin ammatti -ja ongelmanratkaisutaitoon, voimavara työssä jaksamiseen.